Financiering vastgoed

Crowdfunding ook mogelijk voor onroerend goed

Zoekt u naar een mogelijkheid om online een overzicht te krijgen over financiering vastgoed? Dan staat online portal NewFunding u ten dienste. Wij zijn opgericht voor en door professionals in vastgoed. We beschikken over een team van specialisten dat de benodigde ervaring heeft opgedaan in de bancaire sector. Verschillende van onze mensen kunnen bogen op jarenlange ervaring bij de grote Nederlandse banken. Daar hebben we dankbaar gebruik van gemaakt toen we in 2016 zijn gestart met het portal van NewFunding. Net als van de aanwezige kennis op het gebied van financiering van beleggingspanden. We volgen met onze aanpak dezelfde lijn, zoals door de grote Nederlandse banken gehanteerd. Vastgoed kennen we als de beste en de ontwikkelingen volgen we nauwgezet. Ons online platform werkt middels crowdfunding. Dit is tegenwoordige een uitstekende methode om ook voor vastgoed een financiering te krijgen. Lees hieronder verder hoe we zorgen dat risico en rendement goed in kaart worden gebracht.

Uitgelichte Projecten

Financiering vastgoed kan lastig zijn

Bij de aanvragen van financieringen bleken steeds vaker eigenaren van bedrijfsruimte aan te lopen tegen een weigering door de grote banken. Bij NewFunding hebben we dit kunnen verklaren door de strategische visie van de grote banken tegen het licht te houden. Men blijkt collectief te kiezen voor investeringen in panden waar een woonbestemming op rust. Deze worden gezien als minder risicodragend. Eigenaren van bedrijfspanden dreigen hierdoor tussen de wal en het schip in te vallen bij de aanvraag van hun financiering. Gelukkig is er nu NewFunding. Bij ons wordt juist wel die ruimte geboden om de financieringen mogelijk te maken. Vraag en aanbod worden op een heldere manier bij elkaar gebracht. Ervaar nu ook dat uw soort vastgoed wel degelijk voor financieringen in aanmerking komt.

financiering vastgoed5 Redenen waarom NewFunding voorziet in een behoefte

We zetten graag nog even kort uiteen waarom juist NewFunding voorziet in een behoefte aan financiering (vraag en aanbod):

  • Commercieel vastgoed is vaak lastig bij aanvraag financiering
  • Ondernemers willen mogelijkheden om te investeren via hun onroerend goed
  • Crowdfunding is een succesvol gebleken methode
  • Wij werken met NF Creditscore voor het beeld over risico en rendement
  • Ervaring en kennis over commercieel onroerend goed gebundeld

Contactgegevens van NewFunding over financiering vastgoed

085 0293829 belt u met uw vragen over onze dienstverlening. U kunt uw vraag of opmerking ook insturen met een e-mail. Gebruik hiervoor het e-mailadres contact@newfunding.nl. wij zijn uw online portal waar vraag en aanbod over financiering vastgoed bij elkaar komen.

Heeft u nog vragen?

NewFunding communiceert open en transparant. In de FAQ vindt u antwoord op de meest gestelde vragen over het crowdfundingplatform en de mogelijkheden.

BEKIJK DE FAQ

Wat is NewFunding?

Het crowdfundplatform NewFunding is het eerste echte landelijke vastgoed crowdfundplatform in Nederland van, voor en door vastgoedprofessionals. Voor meer informatie en de investeerdershandleiding verwijzen wij u naar OVER ONS

MEER OVER NEWFUNDING

Meer weten over de mogelijkheden of direct aan de slag: