Risicobeheer

NewFunding maakt investeren veilig

Ons risicobeheer minimaliseert risico’s door kredietwaardigheidsonderzoek, beperkte verstrekkingen en hoge eisen aan de huurportefeuille.

Risicobeheer door controle

NewFunding heeft een uitgebreid risicobeheerbeleid opgesteld om de geldschieters en investeerders transparantie te bieden en tegelijkertijd een weloverwogen afweging te maken tussen het rendement en risico van financieringsprojecten. Om deze doelen te bereiken, voert NewFunding een grondige controle uit op vier belangrijke aandachtsgebieden.

Controle van de eigenaar

Ten eerste, bij NewFunding wordt de eigenaar/geldnemer zorgvuldig gecontroleerd, waarbij een 3-voudige screening wordt uitgevoerd. Hierbij wordt vastgesteld wie de uiteindelijke eigenaar is, middels een zogenaamde UBO-toets (Ultimate Benificial Owner), en of het woonadres juist is (Proof of residence). Deze controle wordt uitgevoerd door zowel onze betaalprovider Intersolve Payments als de betrokken notaris bij het vestigen van de 1ste hypotheek.

Controle van de locatie

Bij NewFunding wordt ook de locatie van het object zorgvuldig gecontroleerd. Dit gebeurt door geautomatiseerd alle relevante gegevens op te halen van de portal van planviewer.nl. Hierdoor krijgen we inzicht of het object conform het bestemmingsplan wordt gebruikt.

Waardebepaling

Daarnaast wordt bij NewFunding de waarde van het gebouw zorgvuldig getoetst middels een kruispeiling bestaande uit minimaal 4 componenten. Deze componenten zijn als volgt:

  1. Eerste waardebepaling conform opgave van de geldnemer;
  2. Een taxatie door een bij het NVRT aangesloten Register-Taxateur conform de voorschriften van AFM;
  3. Gebruik van de zogenaamde NF Creditscore om op een uniforme wijze de afweging te maken van het risico versus rendement. Dit model is een uniforme methode waardoor er een zuivere toetsing plaatsvindt;
  4. De actuele WOZ-waarde wordt altijd meegenomen. Bij afwijkingen worden deze waarden herzien tot een reële toetsing middels de diensten van www.wozconsultants.nl.

Inwinnen van kreditinformatie

Bij NewFunding worden de gebruiker(s) van het gebouw standaard getoetst door het inwinnen van kredietinformatie. Deze informatie wordt verkregen bij www.creditsafe.nl. De rating van CreditSafe wordt door NewFunding meegenomen in haar NF Creditscore en heeft invloed op de vaststelling van de rente.

Risicobeheer door eigen inbreng

Naast een grondige controle van de geldnemer, houdt NewFunding ook het risico beperkt door de geldnemer te verplichten een deel eigen middelen in te brengen. Bij executieverkoop moet de verwachte opbrengst minstens gelijk zijn aan het verstrekte bedrag. De LTV, die de leensom afzet tegen de waarde van het onderpand, is bij NewFunding doorgaans maximaal 85%, afhankelijk van het type object en courantheid. Bijvoorbeeld, als een object €100.000 waard is, verstrekt NewFunding meestal niet meer dan €85.000.