NF Creditscore

NewFunding maakt investeren veiliger

De NF Creditscore is een model dat door NewFunding wordt gebruikt om het risico en rendement van vastgoedprojecten te beoordelen aan de hand van objectieve criteria.

NF creditscore toegepast

De NF Creditscore

De NF Creditscore is een model dat wordt gebruikt door NewFunding om het risico en rendement van vastgoedprojecten te bepalen. Hierbij worden diverse objectieve criteria gehanteerd die van toepassing zijn op het betreffende project, zoals de beoordeling van Creditsafe en de taxatie door een NRVT Register-Taxateur. Op basis van de totaalscore van deze criteria wordt het vastgoedproject ingedeeld in een risicoclassificatie die tevens de basis vormt voor de vaststelling van de rente.

Wat is de NF Creditscore?

NewFunding gebruikt de NF Creditscore om het risico en rendement van vastgoedprojecten te bepalen. Elk project wordt getoetst aan een aantal relevante objectieve criteria, die per project verschillen. De financiering van een pand voor eigen gebruik wordt bijvoorbeeld anders beoordeeld dan een projectfinanciering voor de ontwikkeling van een appartementencomplex.

NF creditscore
NF credit scoreboard

De NF Creditscore is bedoeld als een objectief hulpmiddel om risico’s van verschillende vastgoedprojecten te vergelijken. Investeerders kunnen zelf bepalen welk risico zij willen nemen bij het investeren in een project. Er kan echter nooit volledige zekerheid worden geboden en investeren gaat gepaard met het nemen van risico’s. NewFunding adviseert om niet meer dan 10% van het vrij belegbare vermogen in te leggen, te spreiden over diverse projecten en niet met geleend geld te investeren.

Investeerders moeten er rekening mee houden dat ingelegde gelden bij crowdfunding mogelijk niet volledig worden teruggekregen en dat hun geld vaststaat gedurende een bepaalde periode. Het is niet mogelijk om tussentijds geld op te nemen. Door het gebruik van de NF Creditscore kan NewFunding echter wel een objectieve risicoanalyse uitvoeren, waardoor investeerders een gefundeerde beslissing kunnen nemen bij het investeren in vastgoedprojecten.

De criteria van de NF Creditscore

De NF Creditscore is opgebouwd uit diverse criteria, waarbij de beoordeling van Creditsafe en de taxatie door een NRVT Register-Taxateur vaste criteria zijn. Per relevant criterium wordt een score bepaald, waarmee de totaalscore wordt berekend die de risicoclassificatie en rentevaststelling bepaalt. De risicoclassificatie loopt van A (zeer laag risico) tot E (zeer hoog risico).

Solvabiliteit

Bij het bepalen van de solvabiliteit wordt gekeken naar het percentage van de financiering dat is gedaan met eigen vermogen. Dit percentage geeft namelijk inzicht in de financiële veerkracht van een onderneming. Een hogere solvabiliteit betekent dat een bedrijf beter in staat is om financiële tegenvallers op te vangen.

Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

De Debt Service Coverage Ratio (DSCR) is een kengetal dat wordt gebruikt om de betalingscapaciteit van een onderneming te meten ten opzichte van de financiële verplichtingen, zoals rente en aflossing. Dit wordt ook wel de dekkingsgraad genoemd. De DSCR wordt berekend door de betalingscapaciteit (de vrije geldstroom van de onderneming na belastingen, afschrijvingen en rentelasten) te delen door de financiële verplichtingen.

Loan to Value

Bij Loan to Value (LTV) wordt het percentage van de leensom ten opzichte van de waarde van het onderpand berekend. Hoe lager de LTV, hoe meer zekerheid dat de leensom terugbetaald kan worden uit de opbrengst van de verkoop van het onderpand. NewFunding hanteert een maximale LTV van 75%, wat betekent dat de geldnemer eigen middelen moet inbrengen. Dit beperkt het risico voor de Geldgever. De financiering wordt verstrekt op basis van een Recht van 1ste Hypotheek op het onderpand.

Exit

Het exitcriterium bepaalt de kans dat de lening volgens afspraak wordt afgelost. Het is vooral belangrijk bij kortlopende project- en overbruggingsfinancieringen. De “hardheid” van de aflossing hangt af van factoren zoals de mogelijkheid tot herfinanciering of verkoop van het onderpand.

Kwaliteit van de huurportefeuille

Bij het beoordelen van de huurportefeuille wordt gekeken naar de samenstelling van huurders, waarbij het type huurder (particulier/bedrijfsmatig) en spreiding van belang zijn. Voor zakelijke huurders wordt ook gekeken naar de kredietwaardigheid van de huurders en de resterende looptijd van de huurcontracten.

Kredietwaardigheid

Wij beoordelen de kredietwaardigheid van de geldnemer voornamelijk op basis van hun jaarrekeningen en IB-aangiftes. Indien mogelijk maken we ook gebruik van Creditsafe, een bedrijf dat bedrijven beoordeelt op hun financiële gezondheid door middel van een grote database en statistische scoremethodiek op www.creditsafe.nl.

Courantheid

Bij courantheid wordt onder andere gekeken naar de verkoopbaarheid van een object, de snelheid waarmee het object kan worden verkocht en tegen welke prijs. De aard van het onderpand (woning of bedrijfsmatig), het gebruik (eigen gebruik of verhuur) en de locatie zijn belangrijke factoren. Zo is een beleggingspand met particuliere huurders bijvoorbeeld beter te verhuren dan een pand met een garagebedrijf functie.