Lenen

Hoe het werkt

Zekerheden

Zekerheden die NewFunding u als crowdfundplatform te bieden heeft:

Het geld van de investeerder wordt gestort op een eigen rekening van de instelling Intersolve Payments, die onder toezicht van AFM en DNB staat.

Leningsvormen

NewFunding biedt diverse basisoplossingen waarvan hieronder een aantal voorbeelden. De ervaring leert dat elk type financieringsvorm enig maatwerk behoeft.

Wij adviseren dan ook om persoonlijk contact te leggen met een van de accountmanagers van NewFunding om uw lening aanvraag te bespreken.

Lengte en type financiering:

 • Beleggingen (verhuurde onroerende zaken) met een looptijd van langer dan 36 maanden;
 • Projectontwikkeling (te realiseren onroerende zaken) met een looptijd van korter dan 36 maanden.
 • Fix en flip projecten (renovatie van met name woningen) met een looptijd van minder dan 12 maanden

Soort financiering/lening:

 • Bullet lening

De bullet lening wordt ineens afgelost aan het einde van de looptijd.
Maandelijks wordt een gelijk bedrag aan rente betaald.

 • Lineaire lening

De lineaire lening wordt gelijkmatig afgelost, de te betalen termijnen bestaan uit rente en aflossing. De verschuldigde rente wordt berekend over het nog openstaande saldo van de hoofdsom (het geleende bedrag), de totale lasten (rente en aflossing) zijn aan het begin van de looptijd relatief hoog. 
De hoofdsom is dan nog hoog, dus wordt er veel rente betaald. 
Omdat de hoofdsom langzaamaan wordt afgelost, hoeft er steeds minder rente betaald te worden. De afnemende lasten vormen een gedeeltelijke zekerheid tegen renteverhogingen: wanneer na een aantal jaren de rente wordt verhoogd zijn de totale lasten vaak toch niet hoger dan aan ze het begin waren.
Bovendien, omdat de hoofdsom afneemt, heeft een rentestijging minder impact. Een lineaire lening is geschikt voor diegenen die de maandlast willen zien afnemen.

 • Annuïtaire lening

Bij een annuïtaire lening wordt er maandelijks rente alsmede aflossingen betaald. Het bedrag waarover rente betaald moet worden, wordt steeds kleiner. Het rentebedrag wordt hiermee ook lager, maar u betaalt iedere maand hetzelfde bedrag aan aflossing en rente, waarmee het aflossingsbedrag dus telkens hoger wordt. 

Soorten objecten:

NewFunding biedt maatwerk-oplossingen voor alle type financieringen die betrekking hebben op commercieel onroerende zaken. Hieronder verstaan wij;

 • Verhuurde woningen complexmatig;
 • Winkels in grote steden (> 50.000 inwoners) (A1-B stand);
 • Winkelcentra;
 • Kantoren;
 • Kantoortransformaties naar woningen;
 • Bedrijfsruimten;
 • Horecaobjecten (exploitatie gebonden) ;
 • Recreatieobjecten (exploitatie gebonden);
 • Renovatie projecten (woningen)

Wie kan er investeren?

Bij NewFunding zijn investeerders van harte welkom:

(1) Particulieren alsmede (2) Professionele beleggers, (3) Actieve professionele vastgoedbeleggers.

De kenmerken verschillen per type investeerder:

 1. Geldgever - Particulier (consument) kan vanaf € 500,-- inleggen met een maximum van € 80.000,-- bij het portal van NewFunding, uitgaande dat dit niet meer is dan circa 10% van het vrij te beleggen vermogen. Beleg niet met geleend geld, zie ook www.afm.nl/consument/.
 2. Geldgever - Professional (Actieve particuliere en/of zakelijke) Belegger, de zakelijke belegger kan vanaf € 500,-- investeren tot onbeperkt en de professionele belegger kan vanaf € 100.000,- ineens investeren in een project (er geldt geen maximum investering).
 3. Professionele vastgoedbeleggers (*) kunnen vanaf € 100.000,-- beleggen in speciale projecten uitsluitend voor en door professionals. Hoge (offensief risicoprofiel) en lage (defensief risicoprofiel) rendementen voor maatwerk projecten zijn mogelijk (*= alleen na persoonlijke intake en uitgebreide toetsing en vrijwaring)

Meer lezen over de mogelijkheden en kosten om te investeren?

Mate van verstrekking (aanvragen zakelijke hypotheek)

Newfunding financiert in de basis tot maximaal 85% van de waarde, afhankelijk van het type vastgoed, huurder en ligging. Om snel uitsluitsel te krijgen, kunt u een "Quick Scan" laten uitvoeren om e.e.a. te laten beoordelen.

Ook een verkennend gesprek met een van de accountmanagers behoort tot de mogelijkheden.

Er worden kosten in rekening gebracht via NewFunding. Benieuwd welke kosten dat zijn? Zie tarieven!

 

Tarieven

Onderzoek en plaatsingsfee:

Aanmaak projectinformatie:

€ 199,--  /  795,-- (eenmalig)

Kredietbeoordeling

€ 199,--  

Publicatie en contractkosten

€ 795,--

Beheer:

Beheerkosten lening dossier:  

0,95% per jaar van de verstrekte hoofdsom van de geldlening, maandelijks te verrekenen

Succesfee:

Van € 100.000,-- tot € 2.500.000,--    

vanaf 2,5% eenmalig, afhankelijk van de complexiteit van het project, met een minimum van € 2.500,--

Projecten boven de € 2.500.000,-- worden uitsluitend in overleg met de juridische dienst van NewFunding BV,en instemming van de Stichting Toezicht NewFunding en uitsluitend op basis van een gepersonaliseerde offerte geplaatst.

Algemeen:

Alle bedragen dient u te vermeerderen met BTW.
Overige kosten (o.a. taxatie door NRVT Register-Taxateur, notaris) komen voor rekening van Geldnemer.

Meer lezen over de kosten voor de investeerder ?

Disclaimer:
Deze tarieven zijn in eerste aanleg vastgesteld op basis van een grootschalig onderzoek en een gedegen marktverkenning. Mochten de omstandigheden alsmede de perceptie van de directie van NewFunding BV en/of van het Bestuur van Stichting Toezicht NewFunding dusdanig wijzigen dan worden wijzigingen voorbehouden om e.e.a. marktconform op een voor de directie en/of bestuur conveniërende wijze aan te passen rekening houdende met de door AFM gewenste transparantie en voorschriften.

Heeft u nog vragen?

NewFunding communiceert open en transparant. In de FAQ vindt u antwoord op de meest gestelde vragen over het crowdfundingplatform en de mogelijkheden.

BEKIJK DE FAQ

Wat is NewFunding?

Het crowdfundplatform NewFunding is het eerste echte landelijke vastgoed crowdfundplatform in Nederland van, voor en door vastgoedprofessionals. Voor meer informatie en de investeerdershandleiding verwijzen wij u naar OVER ONS

MEER OVER NEWFUNDING

Meer weten over de mogelijkheden of direct aan de slag: