Lenen

Hoe het werkt


Zekerheden

Zekerheden die NewFunding u als crowdfundplatform te bieden heeft:

Het geld van de investeerder wordt gestort op een eigen rekening van een instelling die onder toezicht van AFM en DNB staat.

Daarnaast bieden wij u:

Leningsvormen

NewFunding biedt diverse basisoplossingen waarvan hieronder een aantal voorbeelden. De ervaring leert dat elk type financieringsvorm enig maatwerk behoeft. Wij adviseren dan ook om persoonlijk contact te leggen met een van de accountmanagers van NewFunding om in overleg samen maatwerk te genereren.

Lengte en type financiering:

 • Beleggingen (verhuurde onroerende zaken) met een looptijd van langer dan 36 maanden;
 • Projectontwikkeling (te realiseren onroerende zaken) met een looptijd van korter dan 36 maanden.

Soort financiering/lening:

 • Annuïtaire lening

Bij een annuïtaire lening wordt er maandelijks rente betaald alsmede maandelijkse aflossingen betaald. Het bedrag waarover rente betaald moet worden, wordt steeds kleiner. De rente wordt hiermee ook lager, maar u betaalt iedere maand hetzelfde bedrag aan aflossing en rente.

Hiermee loopt de hoofdsom als eerste terug en zijn de laatste aflossingsdelen nog beschikbaar voor de rente. Hiermee loopt het risico snel terug en ligt het verdienmodel voor geldverstrekker theoretisch iets meer in de toekomst.

 • Lineaire lening

De lineaire lening wordt gelijkmatig afgelost, de te betalen termijnen bestaan uit rente en aflossing. De verschuldigde rente wordt berekend over het nog openstaande saldo van de hoofdsom (het geleende bedrag), de totale lasten (rente en aflossing) zijn aan het begin van de looptijd relatief hoog.
De hoofdsom is dan nog hoog, dus wordt er veel rente betaald.

Omdat de hoofdsom langzaamaan wordt afgelost, hoeft er steeds minder rente betaald te worden. De afnemende lasten vormen een gedeeltelijke zekerheid tegen renteverhogingen: wanneer na een aantal jaren de rente wordt verhoogd zijn de totale lasten vaak toch niet hoger dan aan ze het begin waren.

Bovendien, omdat de hoofdsom afneemt heeft een rentestijging minder impact. Een lineaire lening is geschikt voor diegenen die de maandlast willen zien afnemen.

 • Bullet lening

De geldnemer lost het gehele bedrag af aan het einde van de looptijd.

Soorten objecten:

NewFunding biedt maatwerk oplossingen voor alle type financieringen die betrekking hebben op commercieel onroerende zaken. Hieronder verstaan wij;

 • Verhuurde woningen complexmatig;
 • Winkels in grote steden (> 50.000 inwoners) (A1-B stand);
 • Winkelcentra;
 • Kantoren;
 • Kantoortransformaties naar woningen;
 • Bedrijfsruimten;
 • Horecaobjecten (exploitatie gebonden) ;
 • Recreatieobjecten (exploitatie gebonden).

Wie kan er investeren?

Bij NewFunding zijn 3 type investeerders van harte welkom:

(1) Particulieren alsmede (2) professionele beleggers. (3) Actieve professionele vastgoedbeleggers.

De kenmerken verschillen per type investeerder:

 1. Geldgever - Particulier (consument) kan vanaf € 500,-- inleggen met een maximum van € 80.000,-- bij het portal van NewFunding, uitgaande dat dit niet meer is dan circa 10% van het vrij te beleggen vermogen. Zie ook www.afm.nl/consument/

 2. Geldgever - Professional (Actieve pariculiere en/of zakelijke) Belegger kan vanaf € 500,-- investeren tot onbeperkt.

 3. Professionele vastgoedbeleggers (*) kan vanaf € 100.000,-- beleggen in speciale projecten uitsluitend voor en door professionals. Hoge (offensief risicoprofiel) en lage (defensief risicoprofiel) rendementen voor volumineuze projecten (*= alleen na persoonlijke intake en uitgebreide toetsing en vrijwaring)

Meer lezen over de mogelijkheden en kosten om te investeren?


Tarieven

Plaatsingsfee:

Intake van Geldnemer en object ter plaatse:    € 795,-- eenmalig
Aanmaak projectinformatie: € 395,-- eenmalig
Aanmaak projectinformatie bij meervoudige UBO’s: € 995,--eenmalig


Marketingfee:

Maandelijks minimaal:  € 75,-- per maand
Maandelijks op offertebasis Social Media e.d.    € pm


Administratie/ instandhouding:

Eenmalig Hypotheekakte projectnotaris:   € 995,-- eenmalig
Onderhoud lening dossier:   0,6% van de het nominale bedrag van geldlening te verrekenen per maand


Succesfee:

Van € 100.000,-- tot € 2.500.000,--     1,45% eenmalig, met een minimum van € 1.500,--

Projecten boven € 2.500.000,-- in principe vooralsnog niet eventueel in overleg met juridische dienst en op basis van offerte.

Taxatiekosten:

Kleiner dan 1.000.000,--                                              = € 750,--

Groter dan 1.000.000 – kleiner dan 2.500.000,--        = € 900,--

Waardeverklaring bij bestaande taxatie:

Plausibilteitsverklaring                                                     € 350,--

Algemeen:

Alle bedragen dient u te vermeerderen met BTW

Meer lezen over de kosten voor de investeerder ?

Disclaimer:
Deze tarieven zijn in eerste aanleg vastgesteld op basis van een grootschalig onderzoek en marktverkenning. Mochten de omstandigheden alsmede de perceptie van de directie van NewFunding BV en/of van het Bestuur van Stichting Toezicht NewFunding dusdanig wijzigen dan worden wijzigingen voorbehouden om e.e.a. marktconform op een voor de directie en/of bestuur conveniërende wijze aan te passen rekening houdende met de door AFM gewenste transparantie en voorschriften.

Heeft u nog vragen?

NewFunding communiceert open en transparant. In de FAQ vindt u antwoord op de meest gestelde vragen over het crowdfundingplatform en de mogelijkheden.

BEKIJK DE FAQ

Wat is NewFunding?

Het crowdfundplatform NewFunding is het eerste echte landelijke vastgoed crowdfundplatform in Nederland van, voor en door vastgoedprofessionals. Voor meer informatie en de investeerdershandleiding verwijzen wij u naar OVER ONS

MEER OVER NEWFUNDING

Meer weten over de mogelijkheden of direct aan de slag: