Lenen

Maatwerk hypotheek voor zakelijk vastgoed.

Lenen via NewFunding

Hoe werkt een aanvraag?

Als u een zakelijke hypotheek wilt aanvragen via Newfunding, kunt u dit direct doen of via onze partner Beleggingspanden-financiering.nl. Wij bieden verschillende soorten hypotheken voor bijvoorbeeld aankoop, renovatie, ontwikkeling en zakelijk gebruik. Onze organisatie is klein en besluitvaardig, waardoor er snel geschakeld kan worden en u snel een voorstel ontvangt. Wilt u meer weten? Dan kunt u het contactformulier invullen of bellen via 033 – 200 30 34.

soorten leningen

NewFunding biedt een verscheidenheid aan standaard oplossingen voor financiering, enkele voorbeelden daarvan zijn hieronder opgesomd. Onze ervaring heeft ons geleerd dat elke financieringsvorm enig maatwerk vereist. Om deze reden passen wij altijd maatwerk toe.

Een bullet lening is een type lening waarbij u alleen rente betaalt tijdens de looptijd, en de aflossing in één keer aan het einde van de looptijd plaatsvindt. Dit kan interessant zijn voor investeerders met korte termijn financieringsbehoeften.

Een lineaire lening van NewFunding heeft vaste termijnen van rente en aflossing. Rente wordt berekend over de nog openstaande hoofdsom, dus de lasten zijn in het begin hoog, maar verminderen na verloop van tijd. Dit biedt bescherming tegen renteverhogingen.

Bij een annuïtaire lening betaalt u maandelijks rente en aflossingen. De rente wordt steeds lager omdat het bedrag waarover rente betaald moet worden, steeds kleiner wordt. Het aflossingsbedrag wordt hoger, terwijl het totaalbedrag maandelijks gelijk blijft.

commercieel vastgoed

NewFunding biedt maatwerk-oplossingen voor alle type financieringen die betrekking hebben op commercieel onroerende zaken. Hieronder verstaan wij, onder andere:

Risicobeheer

NewFunding heeft een uitgebreid risicobeheerbeleid opgesteld om de geldschieters en investeerders transparantie te bieden en tegelijkertijd een weloverwogen afweging te maken tussen het rendement en risico van financieringsprojecten. Om deze doelen te bereiken, voert NewFunding een grondige controle uit op vier belangrijke aandachtsgebieden en stellen wij eisen aan de eigen inbreng van de geldnemer.