Het is tijd voor NewFunding

Het is tijd voor NewFunding
Succesvol gestapeld financieren en direct investeren in vastgoed: “Crowdfunding is concreet de meest complementaire vorm van financieren”.

Alternatief financieren
Veel banken hebben te weinig geld beschikbaar om uit te lenen, vanwege de grote uitgifte aan hypotheken. Hierdoor kan het voor kleinere investeerders moeilijk zijn hun projecten te financieren. De vraag naar samengestelde financieringen, de zogenaamde stapelfinanciering, waarbij financieringen worden gecombineerd, wordt steeds groter. Staatsobligaties gaan mee in dezelfde ontwikkelingen als spaarrekeningen en bieden nog minder rendement. Bedrijfsobligaties geven iets hogere rendementen, maar met wisselende risico’s. Daarnaast kan men ervoor kiezen om het vermogen in de beurs te investeren terwijl beleggen in aandelen toch enige verdieping in verschillende markten en branches vereist. Leningen via crowdfunding zijn logischerwijs sterk in opkomst en geven een gemiddeld rendement van 6.5%.

Transitie in de vastgoedmarkt
Het eerste hedgefonds is bijna van start en dat ook Google en 's werelds grootste belegger Blackrock tonen interesse, dat maakt de groei naar volwassenheid van de crowdfunding duidelijk. “De verdere vlucht zal gerealiseerd worden wanneer we de Blockchain technologie gaan implementeren. Dit maakt de huidige backoffice en toezicht handelingen minder, waardoor er nog meer netto rendement toe te bedelen is aan de geldgever”.

Vastgoedmarkt in transitie
Een team van uitgelezen financiering- en vastgoedprofessionals stapten in de groeiende vraag naar alternatieve financieringen en investeringen en lanceerden deze maand NewFunding. Terwijl de vastgoedmarkt in transitie is, is de komst van een laagdrempelig, transparant en professioneel vastgoed crowdfundplatform zeer gewenst. De inflatie stijgt sneller dan de lage rente het kan bijhouden en investeren in vastgoed, via een solide crowdfundplatform met een gebruiksvriendelijke wijze van beleggen, biedt een prima alternatief. Robert Jan Buis, CEO NewFunding: “ NewFunding is opgericht om op een transparante wijze duurzaam te investeren in vastgoed. Na een strikt selectieproces komen onroerende zaken online waar actieve beleggers en investeerders, zowel grotere als kleinere, direct in kunnen participeren. Crowdfunding blijkt concreet de meest complementaire vorm van financieren”.

Unieke Zekerheden
Buiten het te verkrijgen rendement, geeft investeren in crowdfundingsprojecten vrijheid en zekerheid: je stelt je eigen portefeuille samen en NewFunding voldoet aan de meest recente AFM eisen. De controles worden uitgevoerd middels de Stichting Toezicht NewFunding onder leiding van Jos van Kleef (voormalig directeur Pensioenen ING).  Buiten de transparantie en het toezicht wordt de zekerheid eveneens gerealiseerd doordat NewFunding haar betaalstromen uitbesteed aan Intersolve EGI, waar gewerkt wordt met een e-wallet betaalprincipe. Intersolve staat onder direct toezicht van de Nederlandse Bank en is gemachtigd gelden onder zich te houden en te verrekenen, als zijnde een derdengeld rekening. “Een extra borging en aanvullende zekerheid”.

Risicospreiding.
Investeren in vastgoed heeft een beperkt risicoprofiel. Men heeft de hypothecaire zekerheid op het onderpand en minimaal 2 debiteuren, de pandeigenaar en de huurder. Kortom, de voordelen zijn groot. Beleggers en investeerders kunnen hun investering spreiden over de verschillende leningen en daarbij zijn de beleggingen niet afhankelijk van het heersende beursklimaat.” Juist vanwege het benodigde specialisme om dit proces effectief en naar volle tevredenheid te kunnen begeleiden, is ons team samengesteld uit professionals die zowel de regelgeving, de beleggers, de grondleggers, de banken en de materie door en door kennen”.

Het rendement dat NewFunding toekent aan een project heeft een directe relatie met het risico, alle waarderingen worden gedaan middels de beproefde RETSCAN®. Voor de implementatie van de RETSCAN® wordt NewFunding bijgestaan door kennisdeskundige drs. Klaas Kroot, auteur van ‘Crowdfunding & Vastgoed. Het nieuwe Financieren’, die met zijn organisatie FOI onder andere masterclasses crowdfunding voor het hogere management uit de financiële-, bancaire- en vastgoedsector organiseert. Robert Kat van Spring Real Estate adviseert het crowdfundplatform als vastgoedexpert. De persoonlijke expertise van Buis als bedrijfs- en vastgoed financierder is ruim 2 decennia lang gevoed door nauw samen te werken met zakelijke dienstverleners in de vastgoedsector. Het directieteam bestaat buiten Buis uit Tijn Greve en Frank Warnaar. 

Rendement
Investeren of financieren via crowdfunding past bij de innovatieve tijdsgeest- je blijft door deelname vooroplopen in ontwikkelingen van het project en er wordt een win-win situatie gecreëerd voor alle betrokken partijen. “Denk aan de risico spreiding, de online promotie, men houdt gevoel bij de marktontwikkelingen, de lage kosten bij lage financieringen, of wanneer de bank ook een financiering aanbiedt, de mogelijkheden die je klanten kunt bieden. Wat wij tevens als een voordeel zien is het feit dat een investeerder zich letterlijk eigenaar voelt (van een deel van) het project”. Investeerders stappen daarnaast in om sociale aspecten: Samen een project mogelijk maken is revolutionair, het levert een intrinsieke beleving en je hebt direct invloed op de gekozen beleggingen. “Natuurlijk is er ook het financiële  gewin, waarbij het rendement de belangrijkste reden is”.  

NewFunding
De sector staat duidelijk open voor deze interessante nieuwkomer, aangezien crowdfunding de gewenste brug kan vormen die de vastgoedmarkt bereikbaarder maakt voor particuliere beleggers, die met een relatief lage inzet, toch de mogelijkheid hebben om zo in kwalitatief goed vastgoed te investeren. Daarnaast biedt crowdfunding beleggers en investeerders ook mogelijkheden voor marketing, kennis- en contactendeling en binding met ambassadeurs. We herinneren ons allemaal het initiatief van Zeeland Investment Beheer (ZIB) om voor het ziekenhuis Admiraal de Ruyter in Vlissingen een crowdfundingactie te starten. Het streefbedrag van €10,6 miljoen werd in een recordtijd gehaald.

” Crowdfunding is een bewezen en goede wijze om kapitaal te laten renderen. NewFunding biedt beleggers en investeerders nu de mogelijkheid duurzaam te investeren in vastgoed”.  

NewFunding is gevestigd in Amsterdam en Arnhem en is direct actief van start gegaan. De eerste investeerders en beleggers weten het nieuwe platform al te vinden. “Investeren in vastgoed is nu toegankelijk voor iedereen: Real Estate Finance in the cloud for the crowd. Investeren in vastgoed, dat is toch ook echt iets voor jou?”

Of de meer traditionele beleggers en investeerders al berekend zijn op het tempo waarmee de innovatie bij crowdfunding zich momenteel voltrekt is nog onduidelijk. Werd funding via de crowd eerst op maatschappelijke basis ingezet, we zien nu een duidelijke kanteling van funding naar financiering. “Daarom is het nu ook tijd voor NewFunding”, glimlacht Buis.

 

Heeft u nog vragen?

NewFunding communiceert open en transparant. In de FAQ vindt u antwoord op de meest gestelde vragen over het crowdfundingplatform en de mogelijkheden.

BEKIJK DE FAQ

Wat is NewFunding?

Het crowdfundplatform NewFunding is het eerste echte landelijke vastgoed crowdfundplatform in Nederland van, voor en door vastgoedprofessionals. Voor meer informatie en de investeerdershandleiding verwijzen wij u naar OVER ONS

MEER OVER NEWFUNDING

Meer weten over de mogelijkheden of direct aan de slag: