Investeren in vastgoed nog interessant in 2022!

Investeren in vastgoed in 2022: nog altijd interessant

Investeren in vastgoed is al jarenlang aantrekkelijk voor veel beleggers. Dit komt ook door diverse trends en ontwikkelingen op de huizenmarkt. Een nieuw jaar brengt altijd nieuwe kansen met zich mee. Waar bij sommige mensen twijfel heerst of investeren in vastgoed nog wel interessant is, zijn wij van mening dat investeren in vastgoed nog altijd interessant is en blijft. In dit blog leest u waarom.

De bevolking groeit

De Nederlandse bevolking groeit nog altijd in een rap tempo onder andere door vergrijzing en migratie. In 2020 groeide de Nederlandse bevolking met 67.830 inwoners. Dat zijn 3,9 mensen per duizend inwoners. Door deze stijging komen er steeds meer mensen die een woning nodig hebben. Daarmee stijgt dus de vraag naar vastgoed en de kans op een hoger rendement voor beleggers.

Weinig bouw van nieuwe huizen

Voor 2022 wordt een lichte groei verwacht in de bouw van nieuwe huizen. Dat neemt echter niet weg dat er tijdens de economische crisis aanzienlijk minder huizen gebouwd zijn. Dit kwam doordat mensen hun uitgaven uitstelden. Daarnaast is er ook een tekort aan bouwgrond en wordt de energie-wetgeving steeds strenger. Door deze oorzaken is het aanbod van huizen steeds beperkter geworden. Met de groeiende bevolking stijgt echter wel de vraag, en daarmee de waarde van vastgoed.

Huren wordt populairder

Vanwege onzekere tijden, zoals in de economische crisis, stellen veel mensen (grote) uitgaven uit. Dit doordat mensen minder werkzekerheid, en daarmee minder financiële zekerheid hebben. Ook gaan stellen sneller uit elkaar in tijden als deze en moeten banken steeds vaker en meer om eigen middelen vragen als mensen een huis willen kopen. Hierdoor wordt voor veel mensen het kopen van een huis onaantrekkelijk. Huren wordt daarmee juist aantrekkelijker en daarmee stijgt de vraag naar huurpanden. Investeren in huurpanden kan daarom een zeer aantrekkelijk rendement opleveren.

Veel verschillende opties

Doordat de bevolkingsgroei stijgt op verschillende manieren, stijgt ook het aantal keuzes qua hoe u in vastgoed kunt investeren. Door de vergrijzing stijgt bijvoorbeeld de vraag naar zorgwoningen en zorginstellingen. Dit maakt het aantrekkelijker om in zorgvastgoed te investeren. Met zorgvastgoed heeft u vaak een stabiel rendement voor een relatief lange tijd. Dit mede doordat zorginstellingen vaak contracten voor langere tijden afsluiten. Doordat deze instellingen vak binnen de bebouwde kom liggen, is een leegstaand pand eventueel ook makkelijk te her-verhuren aan een particuliere huurder zoals een starter. Er zijn dus genoeg mogelijkheden om te blijven investeren.

Meer weten over investeren in 2022?

Wilt u graag meer informatie over investeren in vastgoed in 2022? Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met NewFunding. Vul het contactformulier op onze website in, mail naar info@newfunding.nl of bel ons op 085-0293829. Op de juiste manier investeren in diverse soorten vastgoed kan u in 2022 een interessant rendement opleveren.

Heeft u nog vragen?

NewFunding communiceert open en transparant. In de FAQ vindt u antwoord op de meest gestelde vragen over het crowdfundingplatform en de mogelijkheden.

BEKIJK DE FAQ

Wat is NewFunding?

Het crowdfundplatform NewFunding is het eerste echte landelijke vastgoed crowdfundplatform in Nederland van, voor en door vastgoedprofessionals. Voor meer informatie en de investeerdershandleiding verwijzen wij u naar OVER ONS

MEER OVER NEWFUNDING

Meer weten over de mogelijkheden of direct aan de slag: