De Koperen Ezel

 • Rente:6.5%
 • Looptijd: 60 maanden
 • Aflossing: 0%
 • Type lening: Aflossingsvrij
 • 100% voltooid
 • € 400.000 van € 400.000
 • succesvol!
 • NF Creditscore C
 • Zekerheid: 1ste Hypotheek
 • Loan to value: 70%
 • Bekijk het project
 • Investeer direct

De Koperen Ezel

V.O.F. De Koperen Ezel

Algemeen

Investeren met een goed rendement kan in het vastgoed van één van de leukste speel- en doeparken van Nederland. Op het park bevinden zich o.a. een uitgebreide kinderboerderij met tientallen ezels en veel verschillende andere dieren, een skelterparcours en een pannenkoekenboerderij met aansluitend een binnen speelparadijs. De wandelingen die met de ezels gemaakt worden kunnen kinderen en ook volwassenen een onvergetelijke ervaring geven. Daarbij ondersteunt u door uw investering tevens de maatschappelijke activiteiten van de Koperen Ezel als zorgboerderij. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen hier de kans zichzelf te ontplooien.
Voor meer informatie bezoek website De Koperen Ezel.

De investering zal worden aangewend voor herfinanciering en verdere uitbreiding van de activiteiten. Dit zorgt er voor dat De Koperen Ezel nog meer bezoekers buiten de regio kan aantrekken.

Het rentepercentage bedraagt 6,5% met een looptijd van 5 jaar met de mogelijkheid om na 36 maanden ineens boetevrij af te lossen. De Loan to Value bedraagt 70%. Dit geeft de lening een overzichtelijk risico. U krijgt het Recht van 1ste Hypotheek.
Investeer mee met direct of achteraf betalen.

Het onderpand

Het onderpand waarop de hypotheek gevestigd gaat worden bestaat uit een vrijstaande bedrijfswoning met diverse opstallen ten behoeve van speelparadijs, kinderboerderij, pannenkoekenboerderij en zorgboerderij De Koperen Ezel, gevestigd aan de Kopermolenweg 4 te Epe. De opstallen bestaan uit:

 • Een vrijstaande bedrijfswoning;
 • Een pannenkoekenboerderij, kantoor en binnenspeelruimte;
 • Een rij-bak-schuur waar met ezels gereden kan worden;
 • Een overkapping die als werkplaats dient en als voerkeuken;
 • Een dierenschuur die als verblijf voor een aantal dieren dient;
 • Een hooiberg die ingericht is als speelhoek en dierenverblijf;
 • Cultuurgrond ten behoeve van ezels en andere dieren.

De koperen Ezel ligt 2 kilometer van het centrum van Epe in een mooie omgeving waar mensen graag recreëren, kinderfeestjes houden, etc. De Koperen Ezel is goed bereikbaar via verharde smalle wegen, er is voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein. De taxatiewaarde bedraagt €575.000,-.

De leningnemers

De boerderij van de heer Westerink was oorspronkelijk een rundveehouderij. Deze is omgebouwd naar een ezelhouderij. De familie Westerink ging vaak met de ezels op stap en kregen daarop veel leuke reacties. Zij besloten ezelwandelingen te gaan houden om iedereen deze bijzondere wandeling te laten ervaren. De kinderboerderij werd daarna opgezet mede door de wens van de gemeente Epe. Deze wilde graag een kinderboerderij in de gemeente hebben. Later kwam daar het speelparadijs bij alsmede de zorgboerderij en tenslotte de pannenkoekenboerderij. De heer en mevrouw Westerink runnen dagelijks met een deskundige collega het gehele complex. Zij zijn in staat diverse activiteiten goed te managen, van kinderboerderij tot zorgboerderij. Daarnaast geven zij de mensen die op de zorgboerderij werkzaamheden verrichten een kans om zichzelf te ontplooien.

De lening

 • Geldnemer:  V.O.F. De Koperen Ezel;
 • Bedrag: € 400.000,-;
 • Vaste rente van 6,5% op jaarbasis;
 • Het effectief rendement op jaarbasis bedraagt 5,75%
 • Looptijd van 5 jaar (60 maanden) aflossingsvrij;
 • Vervroegd boetevrij aflossen ineens na 3 jaar (36 maanden);
 • Loan to value 70 % van de waarde van het pand;
 • Maandelijkse uitkering van rente aan geldgever.

Financieringsopzet

Het onderpand is momenteel belast met zakelijke kredieten bij de Rabobank ter hoogte van ca. € 148.000. Daarnaast zijn er diverse leningen afgesloten ter hoogte van € 60.000 en heeft de Rabo een privé hypotheek verstrekt ter hoogte van € 155.000. Al deze leningen zullen worden afgelost middels de te verstrekken hypotheek ad € 400.000.

Résumerend:

Zakelijke kredieten Rabo € 148.000
Overige leningen €   60.000
Privé hypotheek € 155.000
Liquiditeitsverruiming €   37.000
€ 400.000

De liquiditeitsverruiming is bestemd voor kleine investeringen en reductie van de overige kortlopende schuld.

Financiële positie/Exploitatie

Wij hebben de beschikking over de jaarcijfers 2018 en 2019 (voorlopig). In de afgelopen jaren laat de exploitatie een keurige opgaande lijn zien. De omzet is gestegen van € 392.000 (2017) naar € 416.000 (2019). De netto winst van € 26.000 (2017) naar € 53.000 (2019). De cashflow bedraagt € 94.000 in 2019 (€ 71.000 in 2017). Ten behoeve van hun living is jaarlijks -volgens opgave accountant- ca. € 40.000 benodigd (2019: € 42.000).

In de nieuwe setting (na aflossing diverse leningen) heeft de V.O.F. enkel nog renteverplichtingen aan NewFunding (ca. € 26.000) en vervallen de huidige rente- en aflossingsverplichtingen. Op basis van de exploitatie in 2019 bedraagt de beschikbare cashflow € 106.000. Na privé en rente NewFunding resteert € 40.000 voor investeringen e.d.
Zie financiële positie voor een nadere specificatie en toelichting.

Overige leningen

De financiering dient voor aflossing van bestaande leningen en daarnaast voor uitbreiding van bestaande activiteiten.

Kosten voor de geldgever

NewFunding rekent 0,75% inclusief BTW per jaar over het geïnvesteerde bedrag voor het beheren van de leningen, zie tarieven investeerder.
Verder worden er geen kosten door NewFunding in rekening gebracht.

Zekerheden

De geldgever krijgt het Recht van 1ste Hypotheek op de vrijstaande bedrijfswoning met diverse opstallen en cultuurgrond aan de Kopermolenweg 4, 8161 RM te Epe, zie taxatierapport*.

*I.v.m. de wet op de privacy is persoonsgevoelige informatie uit het taxatierapport weggehaald.

Rendement & Risico

De geboden rente van 6,5% (5,75% effectief) is tot stand gekomen door toetsing en waardering middels de NewFunding (NF) Creditscore. NF Creditscore is een model dat is ontwikkeld om risico en rendement te bepalen. Ieder vastgoedproject wordt door NewFunding getoetst aan een aantal per project relevante objectieve criteria. Het complex en De Koperen Ezel V.O.F. zijn beoordeeld op een aantal punten van de NF Creditscore. Daarnaast is de Geldnemer getoetst door CreditSafe*. Creditsafe geeft online toegang tot bedrijfsinformatie en kredietinformatie rapporten. Iedere geldnemer wordt altijd vooraf op kredietwaardigheid en betaalmoraal gecontroleerd.
CreditSafe gaf een Score van 42. Een score van 42 houdt in dat er een lage kans is op een financiële calamiteit. 

*I.v.m. de wet op de privacy is persoonsgevoelige informatie uit het rapport Creditsafe weggehaald. 

Heeft u nog vragen?

NewFunding communiceert open en transparant. In de FAQ vindt u antwoord op de meest gestelde vragen over het crowdfundingplatform en de mogelijkheden.

BEKIJK DE FAQ

Wat is NewFunding?

Het crowdfundplatform NewFunding is het eerste echte landelijke vastgoed crowdfundplatform in Nederland van, voor en door vastgoedprofessionals. Voor meer informatie en de investeerdershandleiding verwijzen wij u naar OVER ONS

MEER OVER NEWFUNDING

Meer weten over de mogelijkheden of direct aan de slag: