Gildenweg te Blokker

 • Rente:6%
 • Looptijd: 36 maanden
 • Aflossing: 0%
 • Type lening: Aflossingsvrij
 • 100% voltooid
 • € 250.000 van € 250.000
 • succesvol!
 • NF Creditscore B
 • Zekerheid: 1ste Hypotheek
 • Loan to value: 35%
 • Bekijk het project
 • Investeer direct

Gildenweg te Blokker

Algemeen

Een investering met een laag risico betreffende een hypothecaire lening aan twee ervaren projectontwikkelaars, zodat zij nieuwe projecten verder kunnen ontwikkelen. Het doel van de lening is herfinanciering voor een private financiering. Het onderpand is een volledig verhuurd bedrijfscomplex te Blokker. De rente bedraagt 6% en de Loan to Value bedraagt slechts 35% wat dit een investering met een zeer laag risico maakt. U krijgt het Recht van 1ste Hypotheek.

Het onderpand

Het pand dat tot hypothecaire zekerheid voor de lening dient, ligt aan de Gildenweg 10 te Blokker. Het is een multifunctioneel grootschalig bedrijfscomplex met meerdere huurders. Het bedrijfscomplex bestaat uit diverse bedrijfsruimten, magazijnen, kantoren, ondergrond en erf. Het gebouw heeft een goede ligging te midden van bedrijfsgebouwen met een grote verscheidenheid van grotere en kleinere bedrijvigheid. De taxateur heeft het pand beoordeeld als goed, met verder geen bijzonderheden. De staat van het onderhoud is goed.

De leningnemers

De leningnemers zijn de heren Drost en Blokker, beide woonachtig te Blokker.
De heren Drost en Blokker zijn in 2008 samen een bouwbedrijf begonnen en hebben direct het pand aan de Gildenweg 10 te Blokker gekocht. Het pand is gesplitst in units en deze zijn verhuurd aan diverse bedrijven. Door de jaren heen hebben zij diverse panden gekocht, verbouwd en/of gesplitst en daarna meestal weer verkocht. Deze activiteiten werden naast de werkzaamheden van het bouwbedrijf gedaan. Begin 2016 hebben de heren Drost en Blokker het bouwbedrijf verkocht en zijn voornamelijk nog in vastgoed actief. Een voorbeeld van een project is de aankoop van een “oude” Rabobank, hierin zijn 2 winkels, 1 artsenpraktijk en 5 appartementen ontwikkeld. De private financiering is bedoeld voor verdere ontwikkeling in vastgoed.

De huurders

De totale huurinkomsten bedragen € 98.580 per jaar. De energiekosten en gemeentelijke lasten zijn voor rekening van de huurders. De huurders delen mee aan een gezamenlijke opstalverzekering voor eigen rekening. Hieronder een overzicht van de huurders:

Huurder einddatum opzegtermijn opzegdatum opgezegd VVOm2 Huur
1. 31-01-2023 12 maanden 31-01-2022 nee 432 € 36.000,-
2. 30-06-2020 12 maanden 30-06-2019 nee 408 € 10.800,-
3. 31-01-2023 12 maanden 31-01-2022 nee 324 € 30.000,-
4. 31-03-2023 12 maanden 28-02-2022 nee 252 €   9.000,-
5. 30-06-2020 12 maanden 30-06-2019 nee 210 €   8.100,-
6. 31-12-2022 12 maanden 31-12-2021 nee 80 €   3.000,-
7. 31-03-2023 12 maanden 28-02-2022 nee 56 €   1.680,-
Totaal € 98.580,-

Exploitatiebegroting

Netto huurinkomsten € 98.580,-
.
WOZ €   1.590,-
Zakelijke lasten €   3.137,-
Onderhoudskosten €   5.932,-
Beheerkosten €   1.515,-
Totaal € 12.174,-
.
Exploitatieresultaat € 86.406,-

Debt Service Coverage Ratio

De rente + kosten NewFunding bedragen € 17.875,-
De Debt Service Coverage Ratio (DSCR) bedraagt 5,5. Dit is de verhouding tussen huurinkomsten en financieringslasten (rente etc.). Dat is zeer goed te noemen, zie NF Creditscore.

De lening 

 • Bedrag: € 250.000,-
 • Taxatiewaarde van het pand: € 725.000,-
 • Vaste rente van 6% op jaarbasis
 • Het effectief rendement op jaarbasis bedraagt 5,25%
 • Vaste aflossing ineens binnen uiterlijk 36 maanden
 • Loan to value 35% van de waarde van het pand, zie NRVT taxatierapport
 • Beperkte looptijd van 3 jaar (36 maanden)
 • Maandelijkse uitkering van rente aan geldgever 

Overige leningen

Er zijn geen overige leningen.

Kosten voor de geldgever

NewFunding rekent 0,75% inclusief BTW per jaar over het geïnvesteerde bedrag voor het beheren van de leningen, zie tarieven investeerder.
Verder worden er geen kosten door NewFunding in rekening gebracht.

Zekerheden

De geldgever krijgt het Recht van 1ste Hypotheek ophet multifunctionele bedrijvencomplex aan de Gildenweg 10, 1695 GD te Blokker. De taxatiewaarde bedraagt in verhuurde staat € 725.000,- , zie NRVT taxatierapport van 1 maart 2019.  

De hypotheek wordt gevestigd door het passeren van een akte van hypotheek door een notaris. Het hypotheekrecht zal worden bewaard, beheert en geadministreerd door de Stichting Toezicht NewFunding van alle ten behoeve van het project verbonden Geldgevers gezamenlijk. Het Recht van 1e Hypotheek wordt ingeroepen als de geldlener niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen. Als het tot executie komt, wordt u als geldgever als eerste terugbetaald. De heren Drost en Blokker tekenen in privé voor de lening. Dit geeft zowel een morele als materiële waarde.

Rendement & Risico

De geboden rente van 6% (5,25% effectief) is tot stand gekomen door toetsing en waardering middels de NewFunding (NF) Creditscore. NF Creditscore is een model dat is ontwikkeld om risico en rendement te bepalen. Ieder vastgoedproject wordt door NewFunding getoetst aan een aantal per project relevante objectieve criteria. Het bedrijvencomplex inclusief de huurders zijn beoordeeld op een aantal punten van de NF Creditscore. Daarnaast is de persoonlijke holding van de heren Drost en Blokker getoetst door CreditSafe. Creditsafe geeft online toegang tot bedrijfsinformatie en kredietinformatie rapporten. Hiermee konden de geldnemers op betaalmoraal worden getoetst.

Heeft u nog vragen?

NewFunding communiceert open en transparant. In de FAQ vindt u antwoord op de meest gestelde vragen over het crowdfundingplatform en de mogelijkheden.

BEKIJK DE FAQ

Wat is NewFunding?

Het crowdfundplatform NewFunding is het eerste echte landelijke vastgoed crowdfundplatform in Nederland van, voor en door vastgoedprofessionals. Voor meer informatie en de investeerdershandleiding verwijzen wij u naar OVER ONS

MEER OVER NEWFUNDING

Meer weten over de mogelijkheden of direct aan de slag: