Hofstraat te Roosendaal

 • Rente:7.25%
 • Looptijd: 60 maanden
 • Aflossing: 0%
 • Type lening: Aflossingsvrij
 • 100% voltooid
 • € 350.000 van € 350.000
 • succesvol!
 • NF Creditscore C
 • Zekerheid: 1ste Hypotheek
 • Loan to value: 59%
 • Bekijk het project
 • Investeer direct

Hofstraat te Roosendaal

Algemeen

Investeer in vastgoed door een hypothecaire lening te verstrekken aan een ondernemer voor de aanschaf van een beleggingspand en de herfinanciering van twee panden die reeds in bezit van de ondernemer zijn. Het betreft herfinanciering van een private financiering. De onderpanden bestaan uit twee woningen en een woning met een naastgelegen bedrijfspand (cafetaria). De rente bedraagt 7,25% en de Loan to Value bedraagt slechts 59%,waardoor deze lening een laag risico heeft. U krijgt het Recht van 1ste Hypotheek.
Looptijd herfinanciering bedraagt 60 maanden, met mogelijkheid voor Geldnemer om na 36 maanden ineens boetevrij af te lossen.
Investeer mee met direct of achteraf betalen.

Het onderpand

De panden waarop de hypotheek gevestigd wordt hebben een gezamenlijke taxatiewaarde van €599.000,-. Zie Het onderpand waarin ook de NRVT taxatierapporten worden vermeld.
Het betreft de volgende drie panden:

 1. Hofstraat 41a te Roosendaal
  Een bovenwoning op de 1e en 2e verdieping met een dakterras. 
 2. Kerkplein 6 te Mijnsheerenland
  Een woonhuis dat bestaat uit 3 studio’s. 
 3. Jan Vermeerlaan 78 te Roosendaal
  Een hoekhuis met een naastgelegen cafetaria. 
Gerealiseerd Markthuurwaarde Marktwaarde (in VHS)
Hofstraat 41A Roosendaal leeg €  9.000 €150.000
Jan Vermeerlaan 78 Roosendaal €17.550 *) €10.500 (woning) €200.000
€14.400 €14.400 (snackbar) €120.000
Kerkplein 6 Mijnsheerenland €18.000 **) €  9.489 €129.000
€49.950 €43.389 €599.000

*) Inclusief meubilering, exclusief GWE. Deze 2 woningen zijn verhuurd aan een bedrijf dat zich bezig houdt met flexibele woonaccommodaties voor onder meer seizoenarbeiders en internationale medewerkers.
**) Inclusief meubilering, GWE. Deze woning is verhuurd aan een bedrijf dat zich bezig houdt met flexibele woonaccommodaties voor onder meer seizoenarbeiders en internationale medewerkers.

Het Kerkplein is in 2018 aangekocht en gefinancierd.

De Hofstraat 41A zal eveneens aan een huisvestingsorganisatie verhuurd worden. Dit zal naar verwachting een aanzienlijke hogere huur opbrengen dan de markthuurwaarde van € 9.000. De totale markthuurwaarde bedraagt volgens taxatie € 43.389 per jaar. Na verhuur van de Hofstraat te Roosendaal zal de gerealiseerde huur ruim boven de € 60.000 uitkomen.

Debt Service Coverage Ratio

De rente + financieringskosten bedragen per jaar € 29.400. Op basis van de getaxeerde huurwaarde ad € 43.389 bedraagt de Debt Service Coverage Ratio (DSCR) 1,48, hetgeen een prima dekking is voor de financieringslasten. Op basis van de gerealiseerde huurinkomsten valt deze ratio nog veel positiever uit.

Voor uitleg van DSCR, zie NF Creditscore.

De Leningnemer

De heer Blom is een bijzonder ondernemend type. Leningnemer is sinds zijn 18e actief als zelfstandig ondernemer. Dat is niet geheel vanzelf gegaan en hij kende daarin diverse ups & downs, waaronder een privé- faillissement, zie De leningnemer

Financiële positie

Wij zijn in het bezit van de IB-aangiften 2017 en 2018. Gesteld kan worden dat de heer Blom zichzelf financieel prima kan bedruipen, zie Financiële positie. Onderstaand een overzicht van zijn inkomsten in 2018:

Netto resultaat Snackpunt €57.264
Netto resultaat Roosendaal €  1.572
Aandeel in netto resultaat Blom Montage vof €         -
€58.836

Financieringsbehoefte:

Herfinanciering Jan Vermeerlaan *) €195.000
Aankoop Kerkplein €  40.000 (koopsom €60.000 -/- €20.000 aanbetalingen)
Aankoop Wilhelminastraat €  86.000
Aankoop Hofstraat €151.750 
Verbouwingen/kosten koper €  27.250
€500.000
.
Hypotheek ABN AMRO €  75.000 (Wilhelminastraat, pro resto € 70.000)
Doorlopend krediet ABN AMRO €  75.000
€150.000
.
Benodigd €350.000

*) Dit betrof een privéhypotheek (ABN AMRO) inzake de Jan Vermeerlaan. Deze lening is op 26 maart jl. door de bank overgedragen aan Intrum nadat was gesteld dat de woning aan derden werd verhuurd. De lening is door Intrum direct opgeëist waarbij algehele aflossing uiterlijk 9 april jl. diende plaats te vinden. Met hulp van een private financier is de lening per 5 april jl. afgelost.
Bij overdracht aan Intrum is de lening op 1 april jl. ook direct met een “2-codering” bij het BKR geregistreerd. Zoals aangegeven werd de lening 4 dagen later afgelost.

De lening

 • Leenbedrag: €350.000
 • Waarde van de panden: €599.000
 • Vaste rente van 7,25% op jaarbasis
 • Het effectief rendement op jaarbasis bedraagt 6,5%
 • Vaste aflossing ineens binnen uiterlijk 60 maanden
 • Na 36 maanden boetevrij aflossen mogelijk
 • Loan to value (LTV) is 59% van de waarde van het pand.
 • Looptijd van 5 jaar (60 maanden)
 • Maandelijkse uitkering van rente aan geldgever

Overige leningen

Na herfinanciering resteert een doorlopend privé krediet ad € 75.000  en een hypotheek ad pro resto €70.000 bij ABN AMRO.

Kosten voor de geldgever

NewFunding rekent 0,75% inclusief BTW per jaar over het geïnvesteerde bedrag voor het beheren van de leningen waardoor het effectief rendement neer komt op 6,50%. Verder worden er geen kosten door NewFunding in rekening gebracht.

Zekerheden

De geldgever krijgt het Recht van 1ste Hypotheek op de drie panden die benoemd zijn in het stukje onderpand. De gezamenlijke taxatiewaarde bedraagt in verhuurde staat € 599.000,- , zie eerder genoemde NRVT taxatierapporten.  

Rendement & Risico

De geboden rente van 7,25% (6,50% effectief) is tot stand gekomen door toetsing en waardering middels de NewFunding (NF) Creditscore. NF Creditscore is een model dat is ontwikkeld om risico en rendement te bepalen. Ieder vastgoedproject wordt door NewFunding getoetst aan een aantal per project relevante objectieve criteria. De panden te Roosendaal en Mijnsheerenland inclusief de huurders zijn beoordeeld op een aantal punten van de NF Creditscore. Daarnaast is het bedrijf van de Geldnemer Snackpunt, getoetst door CreditSafe. Creditsafe geeft online toegang tot bedrijfsinformatie en kredietinformatie rapporten. Iedere geldnemer wordt altijd vooraf op kredietwaardigheid en betaalmoraal gecontroleerd. CreditSafe gaf een Score van 32. Een score van 32 houdt in dat financiering alleen kan plaats vinden tegen strengere condities. Daarnaast is het BKR geraadpleegd. Zoals toegelicht staat relatie hier (voor 4 dagen) met een “2” codering inzake zijn hypotheek geregistreerd. Daarnaast wordt zijn doorlopend krediet ad € 75.000 gemeld (geen codering).

Heeft u nog vragen?

NewFunding communiceert open en transparant. In de FAQ vindt u antwoord op de meest gestelde vragen over het crowdfundingplatform en de mogelijkheden.

BEKIJK DE FAQ

Wat is NewFunding?

Het crowdfundplatform NewFunding is het eerste echte landelijke vastgoed crowdfundplatform in Nederland van, voor en door vastgoedprofessionals. Voor meer informatie en de investeerdershandleiding verwijzen wij u naar OVER ONS

MEER OVER NEWFUNDING

Meer weten over de mogelijkheden of direct aan de slag: