Zuid- en Noord-Holland, Zeeland

 • Rente:6.5%
 • Looptijd: 36 maanden
 • Aflossing: 0%
 • Type lening: Aflossingsvrij
 • 100% voltooid
 • € 1.500.000 van € 1.500.000
 • succesvol!
 • NF Creditscore C
 • Zekerheid: 1ste Hypotheek
 • Loan to value: 75%
 • Bekijk het project
 • Investeer direct

Algemeen

Een mooie kans om te investeren in een goed gespreide vastgoedportefeuille bestaande uit 5 verhuurde beleggingspanden met meerdere huurders. Door de spreiding over 5 panden bereikt u meer diversificatie met deze belegging dan een belegging in een enkel pand. Het betreffen 3 combipanden (wonen en bedrijven) te Zuid-Holland, een pand voor kamerverhuur te Amsterdam en een kantoorruimte te Vlissingen.

De rente bedraagt 6,5% en de Loan to Value bedraagt 75%, waardoor deze lening een laag tot gemiddeld risico kent. U krijgt het Recht van 1ste Hypotheek. 
Looptijd na de herfinanciering bedraagt 36 maanden, met een mogelijkheid voor Geldnemers om met 12 of 24 maanden ineens vroegtijdig boetevrij af te lossen. (NB: Wanneer Geldnemers deze mogelijkheden niet gebruiken, blijft de Looptijd 36 maanden).

Investeer mee in een al aangekochte portefeuille. Levering vindt nog in 2020 plaats waardoor relatie de 6% hogere overdrachtsbelasting van 2021 weet te vermijden. U kunt direct investeren of investeren met achteraf betalen.

Het onderpand

Het onderpand bestaat uit de volgende panden, zie taxatierapporten:

Amsterdam, Spuistraat 34A
3 appartementen: kamerverhuur: 3 studenten
staat van onderhoud: goed
markthuur: €   30.000,-
taxatiewaarde: € 651.000,-
.
Bodegraven, Wilhelminastraat 4
begane grond: kapperszaak: Creditsafe C
begane grond + 1ste etage: kamerverhuur: internationale medewerkers
staat van onderhoud: redelijk
markthuur: €   21.000,-
taxatiewaarde: € 302.000,-
.
Hillegom, Hoofdstraat 48, 48A en 48B
begane grond: detailhandel hobbyartikelen: Creditsafe C
1e etage: verhuurd: particulier
2de etage: verhuurd: particulier
staat van onderhoud: redelijk
markthuur: €   31.500,-
taxatiewaarde: € 340.000-
.
Noordwijk, Hoofdstraat 53, 53A en 53B
begane grond: detailhandel in tassen: Creditsafe C
1e etage: verhuurd: particulier
2de etage: verhuurd: particulier
staat van onderhoud: goed
markthuur: €   33.000,-
taxatiewaarde: € 558.000,-
.
Vlissingen, Badhuisstraat 4
begane grond: hypotheekadviseur Creditsafe A
staat van onderhoud: redelijk
markthuur: €   20.000,-
taxatiewaarde: € 215.000,-

Geldnemers

Wij willen aan u voorstellen:
Ewoud van Dijk (57 jaar) is fiscaal jurist en werkzaam geweest bij diverse belastingadvies- en accountantskantoren, zowel als werknemer als partner. Inmiddels is hij ruim 5 jaar actief met zijn eigen kantoor.  Zijn kernkwaliteiten zijn: uitgebreide vakkennis, commercieel sterk, uitstekende netwerker en zeer gedreven.

Arnold Weijs (52 jaar ) is jarenlang werkzaam voor gemeentelijke overheden als gebiedsontwikkelaar in Noord- en Zuid-Holland. Veel ervaring opgedaan als vastgoedondernemer en ontwikkelaar bij bouwbedrijven en beleggingsinstellingen, kenmerkend is zijn vastberadenheid, doorzettingsvermogen en onderhandelingstechnieken. Huisvestingsconcepten, transformatie en een hart voor Rijksmonumenten is typerend voor zijn werkwijze. Brede kennis van de retailmarkt en MKB bedrijven.

Door de samenwerking treedt een synergie-effect op, waardoor beide ondernemers elkaar versterken en als elkaars sparringpartner kunnen fungeren. Voorts geldt voor beiden dat over en weer meer continuïteit wordt geborgd.

De huurders

Newfunding heeft de zakelijke huurders beoordeeld door middel van Creditsafe, de looptijd van de huurovereenkomst en betalingsmoraal. De uitkomst is goed. De totale markthuur bedraagt €135.500,-

Debt service Coverage Ratio:

netto huurinkomsten per jaar: € 135.500,-
Rente + financieringskosten per jaar: € 112.500,-

De Debt service Coverage Ratio (DSCR) bedraagt 1,2, dan is de vrije geldstroom 20% hoger dan de financiële verplichtingen. Dat is voldoende te noemen. Voor uitleg DSCR zie NF Creditscore.

Financieringsbehoefte

De financieringsbehoefte inzake de aankoop van de portefeuille valt als volgt te specificeren: 

Spuistraat 34A Amsterdam €    550.000
Hoofdstraat 53 Noordwijk €    550.000
Hoofdstraat 48 Hillegom €    330.000
Wilhelminastraat 4 Bodegraven €    300.000
Badhuisstraat 4 Vlissingen €    195.000
€ 1.925.000
Kosten Koper €      75.000
Totaal € 2.000.000
.
Inbreng eigen middelen €    500.000*
Benodigd € 1.500.000

*) Deze middelen zijn afkomstig uit de vennootschap(pen) van de heren Van Dijk en Weijs. In het afgelopen jaar heeft men o.a. een projectwinst van € 447.000 gerealiseerd op een ontwikkeling in Noordwijk.

De aangekochte portefeuille staat al op naam van de heren Van Dijk en Weijs. In verband met de (hogere) overdrachtsbelasting in 2021 zijn de aankopen reeds in december 2020 geleverd (gefinancierd door een private partij).

De Lening

 • Bedrag: € 1.500.000,-
 • Taxatiewaarde van de portefeuille:€ 2.066.000,-
 • Loan to Value 75% van de waarde van de portefeuille;
 • Vaste rente van 6,5% op jaarbasis;
 • Het effectief rendement op jaarbasis bedraagt 5,75%
 • Looptijd van 3 jaar (36 maanden);
 • Vaste aflossing ineens boetevrij na 36 maanden. 
 • Mogelijkheden voor Geldnemers om met 12 of 24 maanden het totale leenbedrag ineens vroegtijdig boetevrij af te lossen
 • Maandelijkse uitkering van rente aan geldgever.

Overige leningen

Er zijn op naam van de vennootschappen van de heren Van Dijk en Weijs hypothecaire leningen aangegaan.

Kosten voor de geldgever

NewFunding rekent 0,75% inclusief BTW per jaar over het geïnvesteerde bedrag voor het beheren van de leningen, zie tarieven investeerder. Verder worden er geen kosten door NewFunding in rekening gebracht.

Zekerheden

De geldgever krijgt het Recht van 1ste Hypotheek op de onder het punt onderpand genoemde panden. Het pand te Vlissingen is 13 november 2020 getaxeerd door een NRVT taxateur. De overige panden zijn op 1 december 2020 getaxeerd door een NRVT taxateur, zie taxatierapporten uitleg vastgoedportefeuille, Noordwijk, Bodegraven, Hillegom, Amsterdam en Vlissingen.

*I.v.m. de wet op de privacy is persoonsgevoelige informatie uit het taxatierapport weggehaald.

Rendement & Risico

De geboden rente van 6,5% (5,75% effectief) is tot stand gekomen door toetsing en waardering middels de NewFunding (NF) Creditscore. NF Creditscore is een model dat is ontwikkeld om risico en rendement te bepalen. Ieder vastgoedproject wordt door NewFunding getoetst aan een aantal per project relevante objectieve criteria. De onderhavige vastgoedportefeuille is beoordeeld op een aantal punten van de NF Creditscore. Daarnaast zijn de Geldnemers getoetst door middel van een uitdraai BKR en 3 jaar IB aangifte. Iedere geldnemer wordt altijd vooraf op kredietwaardigheid en betaalmoraal gecontroleerd.

Ewoud van Dijk heeft geen BKR codering. Arno Weijs heeft in 2009 in de kredietcrisis financiële problemen gehad waardoor zijn vastgoedportefeuille werd geëxecuteerd wat een restschuld opleverde door de sterk gedaalde prijzen van vastgoed destijds. Dit heeft hem BKR coderingen opgeleverd. De coderingen zijn volgens mededeling relatie inmiddels verjaard. Met deze informatie willen wij benadrukken dat ook investeren met vastgoed als onderpand verlies kan opleveren. 

De Geldgever heeft een bedenktijd van 24 uur na zijn inschrijving voor de geldlening. Indien de Geldgever zich heeft bedacht en zijn inschrijving wenst in te trekken, meldt hij dit binnen de bedenktijd van 24 uur per e-mail aan NewFunding middels info@newfunding.nl

Heeft u nog vragen?

NewFunding communiceert open en transparant. In de FAQ vindt u antwoord op de meest gestelde vragen over het crowdfundingplatform en de mogelijkheden.

BEKIJK DE FAQ

Wat is NewFunding?

Het crowdfundplatform NewFunding is het eerste echte landelijke vastgoed crowdfundplatform in Nederland van, voor en door vastgoedprofessionals. Voor meer informatie en de investeerdershandleiding verwijzen wij u naar OVER ONS

MEER OVER NEWFUNDING

Meer weten over de mogelijkheden of direct aan de slag: