Watervilla te Amsterdam

 • Rente:7.25%
 • Looptijd: 9 maanden
 • Aflossing: 0%
 • Type lening: Aflossingsvrij
 • 100% voltooid
 • € 371.000 van € 370.000
 • succesvol!
 • NF Creditscore C
 • Zekerheid: 1ste Hypotheek
 • Loan to value: 64%
 • Bekijk het project
 • Investeer direct

Watervilla te Amsterdam

Algemeen

Investeer mee in een financiering voor een woonark met ligplaatsvergunning, zie brochure.

Leningnemers, de heer en mevrouw Breedijk, zijn zelf woonachtig in een woonark en men is zeer goed op de hoogte van alle zaken waar een woonarkeigenaar mee te maken heeft.

Vorig jaar hebben leningnemers als zakelijke activiteit een woonark/ligplaats gekocht (zakelijk gefinancierd), waarna men een plan heeft ontwikkeld voor de realisatie van een nieuwe ark. Dit geheel heeft men met een zeer aantrekkelijk resultaat kunnen doorverkopen.

De hiermee vrijgevallen middelen worden nu weer geïnvesteerd in de aanschaf van een volgende woonark. In de komende periode wordt een plan ontwikkeld voor de realisatie van een nieuwe duurzaam gebouwde energie-neutrale watervilla. In deze ontwikkelingsfase zal de aangekochte ark (tijdelijk) worden verhuurd.

De koper van de nieuwe ark moet tevens de oude ark kopen om de ligplaatsvergunning bij de Gemeente om te kunnen zetten. Onze lening wordt uit de verkoopopbrengst van de “oude” woonark afgelost. Naar verwachting zal dit hele proces ca. 9 maanden met zich meebrengen.

De rente bedraagt 7,25% per jaar en de Loan to Value bedraagt 64%,waardoor deze lening een comfortabel laag terugbetaalrisico kent. U krijgt het Recht van 1ste Hypotheek. De Looptijd bedraagt 9 maanden. 
Investeer mee met direct of achteraf betalen.

Het onderpand

Het onderpand waarop de hypotheek gevestigd wordt bestaat uit een woonark met ligplaatsvergunning aan het Zijkanaal H-weg 30, te Amsterdam (Noorder IJplas).

Als extra zekerheid wordt een 1e hypotheek gevestigd op een bedrijfspand aan de Spaarnwouderweg 1121 A3 te Vijfhuizen.

De woonark is gelegen in een woonomgeving die behoort tot de mooiste en groenste locaties van Amsterdam, direct aan het water van het Zijkanaal H en de tegenovergelegen Noorder IJplas. De bijbehorende tuin beslaat ruim 180 m2 en er is ruimte voor een eigen steiger waar een boot aangemeerd kan worden. Tevens kan er een garage op het perceel worden gebouwd. De tuin/oever wordt van de Gemeente gehuurd.

Vanaf deze locatie is binnen enkele minuten de ring te bereiken en binnen 10 minuten het centrum. Tevens is er tussen Zaanstad en Amsterdam een fietssnelroute gelegen aan de noordzijde van de Noorder IJplas.

Het onderpand te Vijfhuizen bestaat uit het appartementsrecht van een bedrijfsunit met twee parkeerplaatsen in een bedrijfsverzamelgebouw met in totaal 14 units. Het bedrijfsverzamelgebouw bevindt zich aan de Spaarnwouderweg te Vijfhuizen met een directe verbinding met de A9. De bedrijfsunit is tot oktober 2022 verhuurd aan een taxibedrijf.

Het plan

De woonark die gelegen is aan Zijkanaal H-weg 30 te Amsterdam is gekocht door geldnemers. Het bestemmingsplan van Zijkanaal H is vastgesteld door de gemeente Amsterdam. Een bestemming voor ligplaatsen met de status ‘Plaats aangewezen’. Er is een ligplaatsvergunning door de gemeente Amsterdam verstrekt. Deze wordt in de komende tijd overgeschreven op naam van geldnemers. In tussentijd zal er een koper voor de ligplaats worden gezocht met daarbij de opdracht tot bouw van de watervilla. Zodra de koop gesloten is, zal er een aanvang worden gemaakt met de bouw. Na voltooiing zal de oude woonark verwijderd worden en worden verkocht zonder ligplaats. De nieuwe watervilla met de onlosmakelijke ligplaatsvergunning komt daarvoor in plaats, zie brochure.
De lening wordt afgelost uit de verkoopopbrengst van de “oude” woonark.

De leningnemers

De leningnemers, de heer Bart Breedijk (advocaat) en zijn echtgenote mevrouw Renske Breedijk (docente Engels HvA) zijn de kopers van de woonark. Zij houden zich o.a. bezig met vervanging van oude woonarken door nieuwe milieuvriendelijke woonarken en watervilla’s, dit in samenwerking met deskundigen op het gebied van o.a. ontwerp, bouw en vergunning.

Rentebetaling tijdens de overbruggingsperiode

De rente bedraagt 7,25% per jaar wat uitkomt op € 2.235,- per maand. Over de eerste 6 maanden is een kortdurende huurovereenkomst afgesloten. De huurinkomsten bedragen daardoor € 1.500,- per maand. Het overige kan bekostigd worden door de huuropbrengst van het bedrijfspand te Vijfhuizen.
Dit brengt een maandelijkse huur op van € 800,- De laatste 3 maanden van de periode zal een bedrag van € 1512,- per maand moeten worden betaald daar de kortlopende huurovereenkomst na die periode komt te vervallen, zie onderstaand schema huurders.
Na bestudering van de IB aangiftes van leningnemers kunnen wij concluderen dat er voldoende liquide middelen beschikbaar zijn en dat de inkomsten uit werk en verhuur van vastgoed van leningnemers ruim voldoende zijn om aan de renteverplichting te kunnen voldoen.

Huurders

De huurovereenkomst van het bedrijfspand heeft een looptijd van 3 jaar en wordt daarna met 3 jaar stilzwijgend verlengd. De kortlopende huurovereenkomst van de woonark heeft een looptijd van 6 maanden. Hieronder een overzicht van de huurders:

Huurder Einddatum Looptijd Nieuwe einddatum Opgezegd Huur per maand
(bedrijf)* 30-09-2022 36 maanden 30-09-2025 Nee €   800.00
(woonark) 11-12-2020   6 maanden n.v.t. n.v.t. € 1500.00

*score Creditsafe 64 

Creditsafe geeft online toegang tot rapporten die informatie geven over een bedrijf en zijn kredietwaardigheid en betaalmoraal. CreditSafe gaf een Score van 64, dit houdt in dat er een lage kans is op een financiële calamiteit. 

Financieringsopzet 

Aankoop woonark € 454.000
Kosten Koper €     4.000
€ 458.000
Eigen middelen €   88.000
Benodigd € 370.000

De woonark is sinds kort in het bezit van geldnemers.  De aankoop is met een kortlopende zakelijke lening voorgefinancierd. Deze lening wordt door NewFunding afgelost.

Taxatie

De taxatie is op 22 juni 2020 uitgevoerd door J.A. Kok, een door het EMCI gecertificeerde woonschepentaxateur. De waarde bedraagt: € 445.000,- NewFunding heeft er voor gekozen om een door het EMCI gecertificeerde taxatiespecialist op het gebied van Woonschepen de taxatie te laten uitvoeren boven een NRVT taxateur. Dit om een zo goed en betrouwbaar beeld te krijgen van de waarde van de woonark, zie European Maritime Certification Institute.

De Lening 

 • Leenbedrag: € 370.000,-
 • Taxatiewaarde van de woonark: € 445.000,-
 • WOZ bedrijfspand: € 135.000,-
 • Loan to value 64% van de waarde van de woonark en het bedrijfspand.
 • Vaste rente van 7,25% op jaarbasis
 • Effectief rendement op jaarbasis bedraagt 6,50%
 • Looptijd van 9 maanden
 • Vaste aflossing ineens na 9 maanden
 • Maandelijkse uitkering van rente aan Geldgever.

Overige leningen

Er is een hypothecaire lening ten behoeve van de eigen woning en twee hypothecaire leningen voor twee recreatiewoningen (belegging) op een vakantiepark.

Kosten voor de geldgever

NewFunding rekent 0,75% inclusief BTW per jaar over het geïnvesteerde bedrag voor het beheren van de leningen, zie tarieven investeerder. Verder worden er geen kosten door NewFunding in rekening gebracht.

Zekerheden

De geldgever krijgt het Recht van 1ste Hypotheek op de woonarkte Zijkanaal H-weg 30 te Amsterdam met een taxatiewaarde van € 445.000,- zie Scheeps taxatierapport* en het bedrijfspand te Vijfhuizen met een WOZ van € 135.000,-.

*I.v.m. de wet op de privacy is persoonsgevoelige informatie uit het taxatierapport weggehaald.

Rendement & Risico

De geboden rente van 7,25% (6,50% effectief) is tot stand gekomen door toetsing en waardering middels de NewFunding (NF) Creditscore. NF Creditscore is een model dat is ontwikkeld om risico en rendement te bepalen. Ieder vastgoedproject wordt door NewFunding getoetst aan een aantal per project relevante objectieve criteria. De overbruggingsfinanciering van de woonark met ligplaatsvergunning is beoordeeld op een aantal punten van de NF Creditscore. Daarnaast zijn de Geldnemers getoetst door middel van hun IB aangiftes van de afgelopen drie jaar en een overzicht van hun BKR inschrijvingen. Tenslotte is de advocatenpraktijk van geldnemer getoetst met Creditsafe. Deze onderneming van geldnemer krijgt een score van 46 wat inhoudt dat er een lage kans bestaat op een financiële calamiteit.

De Geldgever heeft een bedenktijd van 24 uur na zijn inschrijving voor de geldlening. Indien de Geldgever zich heeft bedacht en zijn inschrijving wenst in te trekken, meldt hij dit binnen de bedenktijd van 24 uur per e-mail aan NewFunding middels info@newfunding.nl

Heeft u nog vragen?

NewFunding communiceert open en transparant. In de FAQ vindt u antwoord op de meest gestelde vragen over het crowdfundingplatform en de mogelijkheden.

BEKIJK DE FAQ

Wat is NewFunding?

Het crowdfundplatform NewFunding is het eerste echte landelijke vastgoed crowdfundplatform in Nederland van, voor en door vastgoedprofessionals. Voor meer informatie en de investeerdershandleiding verwijzen wij u naar OVER ONS

MEER OVER NEWFUNDING

Meer weten over de mogelijkheden of direct aan de slag: