Statistieken

Uitleg statistieken

Op deze pagina kunt u informatie vinden over de totale portefeuille van NewFunding (crowdfunding). Hiermee kunt u zich een beeld vormen van het risico dat u loopt, wanneer u via NewFunding in vastgoed investeert door middel van zakelijke hypotheken.

Deze informatie bestaat onder meer uit de omvang van de portefeuille, betalingsachterstanden, afboekingen en gemiddelde rendementen van NewFunding.

De informatie wordt per maand bijgewerkt.

RENDEMENT

Het gemiddelde netto rendement (= jaarlijks netto rendement) over de totale portefeuille bestaat uit de som van alle projecten en daarvan de gemiddelde rente genomen minus afboekingen en kosten.

Afboekingen:

Het percentage afboekingen wordt berekend door het afgeboekte totaalbedrag te delen door de uitbetaalde rente vermenigvuldigd door de gemiddelde rente.

GEMIDDELDE RENDEMENT NewFunding

Het gemiddeld bruto rendement over de totale portefeuille van NewFunding bedraagt 8,25% per 1 juni 2022.

De jaarlijkse kosten bedragen 0,75% inclusief BTW. Daardoor komt het gemiddeld effectief rendement over de totale portefeuille van NewFunding (crowdfunding) op 7,5% per 1 juni 2022.

Deze rendementen zijn aanzienlijk hoger dan de rendementen bij de meeste andere crowdfundplatforms. Dit komt met name doordat NewFunding uitsluitend eerste zakelijke hypotheken op degelijk vastgoed verstrekt middels haar investeerders.

RISICO

Alhoewel u een Recht van 1e Hypotheek op vastgoed heeft en niet meer dan maximaal 85% van de getaxeerde waarde wordt gefinancierd, blijft het risico bestaan dat u per project uiteindelijk toch minder terugkrijgt dan uw inleg.

Om deze reden is het aan te raden om uw investeringen te verdelen over meerdere projecten. Zo spreidt u het risico en zal een eventuele default nauwelijks invloed hebben op uw geïnvesteerde vermogen. Verder adviseren wij conform het advies van de AFM om maximaal 10% van uw vrij te beleggen vermogen te investeren in crowdfunding.

DEFINITIES

Totaal saldo: Het totaal van alle leningen die sinds de oprichting van het platform zijn bemiddeld en de rente die betaald is door Geldnemers over de looptijd van de leningen voor aftrek van onderhoudskosten en instandhouding fee.

Aantal leningen: Totaal aantal verstrekte leningen.

Totaal bemiddelde som: Het totaal van alle leningen die sinds de oprichting van het platform zijn bemiddeld.

Totaal rente: De rente die betaald is door de geldnemers over de looptijd van de leningen voor aftrek van de onderhoudskosten en instandhouding fee.

Totaal uitbetaald: Totaal terugbetaalde hoofdsom van de lening inclusief de rente.

Totaal afgeboekt: Het totale deel van de hoofdsom dat is afgeschreven en leningen met een betaalachterstand van 90 dagen. Hier worden alle bedragen bedoeld die naar alle waarschijnlijkheid niet worden terugbetaald. Echter de verkoop van het project waar de 1e hypotheek op rust zal worden verkocht, waarna de opbrengst wordt afgetrokken van het totaal afgeboekte bedrag.

Totaal openstaand: Het totaal nog af te lossen bedrag dat bij geldnemers nog open staat.

Betalingsachterstand: Een te laat of niet volledig betaalde rente.

Geen betalingsachterstand en tot 45 dagen: Som van de openstaande leningen zonder betalingsachterstand of een betalingsachterstand van minder dan 45 dagen.

Aantal leningen met betalingsachterstand tussen de 45 en 75 dagen: Een betalingsachterstand tussen de 45 en 75 dagen.

Aantal leningen met betalingsachterstand tussen de 45 en 90 dagen: Een betalingsachterstand tussen de 45 en 90 dagen.

Default: Een geldnemer die niet meer aan de aflossingsverplichting kan voldoen, de lening van de geldnemer wordt na 90 dagen afgeboekt voor de statistieken.

GEMIDDELDE RENDEMENT

Het gemiddeld bruto rendement over de totale portefeuille van NewFunding bedraagt 8,25% per 1 juni 2022. De jaarlijkse kosten bedragen 0,75% inclusief BTW. Daardoor komt het gemiddeld effectief rendement over de totale portefeuille van NewFunding (crowdfunding) op 7,5% per 1 juni 2022.

VORIGE RESULTATEN

april 2022 - Download

maart 2022 - Download

februari 2022 - Download

januari 2022 - Download

december 2021 - Download

november 2021 - Download

oktober 2021 - Download

september 2021 - Download

augustus 2021 - Download

juli 2021 - Download

juni 2021 - Download

mei 2021 - Download

april 2021 - Download

maart 2021 - Download

februari 2021 - Download

januari 2021 - Download

december 2020 - Download

november 2020 - Download

oktober 2020 - Download

september 2020 - Download

augustus 2020 - Download

juli 2020 - Download

juni 2020 - Download

mei 2020 - Download

april 2020 - Download

maart 2020 - Download

februari 2020 - Download

januari 2020 - Download

december 2019 - Download

november 2019 - Download

oktober 2019 - Download

september 2019 - Download

augustus 2019 - Download

Juli 2019 - Download

Juni 2019 - Download

Mei 2019 - Download

April 2019 - Download

Maart 2019 - Download

Februari 2019 - Download

Januari 2019 - Download

December 2018 - Download

November 2018 - Download 

Oktober 2018 - Download

September 2018 - Download

Augustus 2018 - Download

Juli 2018 - Download

Juni 2018 - Download

Mei 2018 - Download

Heeft u nog vragen?

NewFunding communiceert open en transparant. In de FAQ vindt u antwoord op de meest gestelde vragen over het crowdfundingplatform en de mogelijkheden.

BEKIJK DE FAQ

Wat is NewFunding?

Het crowdfundplatform NewFunding is het eerste echte landelijke vastgoed crowdfundplatform in Nederland van, voor en door vastgoedprofessionals. Voor meer informatie en de investeerdershandleiding verwijzen wij u naar OVER ONS

MEER OVER NEWFUNDING

Meer weten over de mogelijkheden of direct aan de slag: